Skip to Content

Advokátní kancelář BENEŠOVÁ BERÁNEK BLAHA

Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha byla založena ve formě sdružení jejími zakládajícími členy Mgr. Marií Benešovou, JUDr. Ivo Beránkem a Mgr. Ing. Ondřejem Blahou po jejich předchozí vzájemné spolupráci, která trvá již od roku 2007.

Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha patří mezi renomované advokátní kanceláře střední velikosti. V současné době v ní působí 11 právníků, z toho 9 advokátů a 2 advokátní koncipienti. Značnou podporu kanceláře tvoří její administrativní zázemí, jakož i externí spolupracovníci, zejména daňoví poradci.

Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha se specializuje na poskytování komplexních právních služeb jak právnickým tak fyzickým osobám. Díky odbornosti svých členů je schopna poskytnout právní služby v širokých odvětvích práva. Velice kvalitní právní služby nabízí především v oblastech trestního práva, obchodního práva, zejména práva obchodních společností a mezinárodního obchodu, práva hospodářské soutěže, insolvence, řešení sporů a arbitráže, veřejných zakázek, občanského práva, zejména převodů nemovitostí, rodinného práva, pracovního práva a práva správního, zejména stavebního řízení, obecního a krajského zřízení.

Advokátní kancelář poskytuje své právní služby jak české, tak zahraniční klientele a vzhledem k jazykovým specializacím svých členů je schopna nabídnout služby v jazyce českém, anglickém, německém a francouzském.

Advokátní kancelář spolupracuje i se zahraničními advokátními kancelářemi a je tak schopna zajistit svým klientům rovněž hodnotnou a efektivní právní pomoc v oblastech cizích právních řádů jako je právo slovenské, německé, italské či rumunské.

Spolupráce kanceláře s notáři, exekutory i daňovými poradci umožňuje uchopit právní záležitosti klientů kanceláře v celé jejich šíři a řešit je tím nejvhodnějším a nejefektivnějším způsobem.

Motto: "Spokojenost klientů"

Upozornění pro spotřebitele


by Dr. Radut