Skip to Content

E-advokacie

Tento produkt může být vhodným řešením pro klienty, kteří vyžadují rychlé, odborné a efektivní řešení, popřípadě pro klienty, kteří nemají tu možnost setkat se s advokátem osobně, ať už například z časových důvodů, z důvodu pobytu v zahraničí či jiných důvodů. V případě Vašeho zájmu o tento produkt postupujte následujícím způsobem:
  1. Zašlete popis svého právního problému elektronicky prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře a v textu uveďte Váš dotaz nebo požadavek. Po obdržení bude Váš případ přidělen některému členu naší kanceláře, který Vám obratem sdělí cenu, případně odhad časové náročnosti případu, popřípadě si vyžádá doplňující informace a listiny.

  2. V případě Vašeho souhlasu Vám bude vystavena zálohová faktura v elektronické podobě, po jejímž uhrazení Vám bude doručena vyhotovená dokumentace, popřípadě budou podniknuty další potřebné kroky ve Vaší věci.

Hotovost je také možno složit v sídle advokátní kanceláře

V některých komplikovanějších případech, v nichž není vhodné řešit právní věc prostřednictvím komunikace na dálku, Vám samozřejmě nabídneme osobní schůzku.about seo | page