Skip to Content

Advokátní kancelář BENEŠOVÁ BERÁNEK BLAHA

Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha s.r.o. se po svém vzniku zařadila mezi vyhledávané advokátní kanceláře střední velikosti.

Advokátní kancelář se specializuje na poskytování komplexních právních služeb jak právnickým tak fyzickým osobám. Díky odbornosti svých členů je schopna poskytnout právní služby především v oblastech trestního práva, obchodního práva, zejména práva obchodních společností a mezinárodního obchodu, práva hospodářské soutěže, insolvence, řešení sporů a arbitráže, veřejných zakázek, občanského práva, zejména převodů nemovitostí, rodinného práva, pracovního práva a práva správního, zejména stavebního řízení, obecního a krajského zřízení.

Advokátní kancelář poskytuje své právní služby jak české, tak zahraniční klientele a vzhledem k jazykovým specializacím svých členů je schopna nabídnout služby v jazyce českém, anglickém, německém a francouzském.

Advokátní kancelář spolupracuje i se zahraničními advokátními kancelářemi a je tak schopna zajistit svým klientům rovněž právní pomoc v oblastech cizích právních řádů.

Spolupráce kanceláře s notáři, exekutory i daňovými poradci umožňuje uchopit právní záležitosti klientů kanceláře v celé jejich šíři a řešit je tím nejvhodnějším a nejefektivnějším způsobem.Upozornění pro spotřebitele


by Dr. Radut