Skip to Content

Účast na sympoziu pořádaného Unií rodinných advokátů a ČAK - Vnitrostátní únosy dětí

Členové našeho týmu chtějí být neustále v obraze ohledně nejnovějšího dění v právních oblastech, na které se specializují. Účastní se tak četných právních konferencí, odborných sympoziích či pravidelných workshopů. Přínosem je zejména výměna informací, sdílení praktických zkušeností, navazování nové spolupráce a pomoc při utváření názoru k nejaktuálnějším právním otázkám.

Dne 20.8.2020 se naše kolegyně Mgr. Martina Wošová zabývající se rodinným právem zúčastnila sympozia pořádaného Unií rodinných advokátů a Českou advokátní komorou, kde se za účasti odborníků na rodinné právo hovořilo na téma vnitrostátních únosů nezletilých dětí.

„Vnitrostátní únos nezletilých děti“, resp. situace kdy jeden z rodičů změní bydliště bez souhlasu druhého či bez souhlasu soudu je poměrně vážným problémem, který ve svém důsledku může do budoucna ztěžovat, popřípadě zcela vyloučit právo druhého z rodičů na péči o dítě a styk s dítětem. Typicky, když se některý z rodičů při rozchodu odstěhuje napříč celou Českou republikou například z Prahy do Ostravy. Problémy ve styku s ohledem na vzdálenost mezi rodiči však mohou vznikat i při menších vzdálenostech.

Martina tak na sympoziu měla především možnost vyslechnout praktické zkušenosti odborníků z řad soudců, advokátů, mediátorů či jiných právních profesí a diskutovat i otázky týkající se aktuální judikatury, možnosti aplikace praxe uplatňované při mezinárodních únosech dětí i na stěhování rodičů v rámci České republiky a velmi přínosné podle jejího názoru bylo i sdílení zkušeností při aplikování tzv. Cochemské praxe soudci Okresního soudu v Mostě. Výsledkem diskuse byla především shoda na nezbytné prevenci, resp. potřebě předcházení takovýmto neuváženým činům rodičů, a to zejména zajištěním jejich dostatečné a včasné informovanosti o jejich právech a povinnostech ve vztahu k dítěti.about seo | page